Polimer Tech w pigułce

.

Targi Technologii dla Przetwórstwa Polimerów POLIMER TECH są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie branży w zakresie najnowszych technologii związanych z produkcją i przetwórstwem tworzyw polimerowych.

Ekspozycja targowa obejmie innowacyjne rozwiązania w obszarach: technologicznym, produktowym i organizacyjnym.  Ideą targów POLIMER TECH jest zwiększanie poczucia odpowiedzialności branży i społeczeństwa za ochronę klimatu. Służyć ma temu efektywne wykorzystanie energii i surowców, przy jednoczesnej próbie eliminowania składowania tworzyw, jako głównego sposobu zagospodarowania odpadów.

 

To targi o stricte biznesowej formule i pierwsze wydarzenie kierowane do branży tworzyw sztucznych i gumy, skoncentrowane głównie wokół surowców

Zakres tematyczny targów obejmuje:

1. BRANŻA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

 • Maszyny, narzędzia i urządzenia do przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych
 • Produkty i półfabrykaty z gumy i tworzyw sztucznych
 • Dodatki i komponenty do produkcji oraz przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych
 • Technologie w przetwórstwie gumy i tworzyw sztucznych
 • Recykling odpadów gumowych i tworzyw sztucznych

2. INFORMACJA, USŁUGI, WYDAWNICTWA

 • BHP i ochrona środowiska
 • Oprogramowanie i sprzęt informatyczny
 • Instytucje branżowe
 • Wydawnictwa specjalistyczne
 • Usługi
 • Inne
[ Wstecz ]